پایگاه تحلیلی خبری مازندرانه

نام پدر : شعبان

تاریخ تولد : 1341/06/03

محل تولد :ساری

تاریخ شهادت :1360/03/29

محل شهادت :آبادان

طول مدت حیات :19

مزار شهید :ساری - روستای خوشاب