پایگاه تحلیلی خبری مازندرانه

نام پدر : محسن

تاریخ تولد : 1334/02/11

محل تولد :آمل

تاریخ شهادت :1360/05/02

محل شهادت :مریوان

طول مدت حیات :26

مزار شهید :نوا آمل