پایگاه تحلیلی خبری مازندرانه

نام پدر : رمضان علی

تاریخ تولد : 1349/04/12

محل تولد :رامسر

تاریخ شهادت :1365/02/28

محل شهادت :مریوان

طول مدت حیات :16

مزار شهید :مسجد امام حسین رامسر