پایگاه تحلیلی خبری مازندرانه

نام پدر : قربان

تاریخ تولد : 1345/11/06

محل تولد : نور

تاریخ شهادت :1364/12/25

محل شهادت :فاو

طول مدت حیات :19

مزار شهید :نور