پایگاه تحلیلی خبری مازندرانه

نام پدر : علی آقا

تاریخ تولد : 1346/12/03

محل تولد :نوشهر

تاریخ شهادت :1362/12/05

محل شهادت :دهلران

طول مدت حیات :16

مزار شهید :نوشهر - خیرودکنار