پایگاه تحلیلی خبری مازندرانه

نام پدر : خسرو

تاریخ تولد : 1342/01/21

محل تولد :رامسر

تاریخ شهادت :1364/03/19

محل شهادت :دارخوین

طول مدت حیات :22

مزار شهید :بهشت زینبییه رامسر