پایگاه تحلیلی خبری مازندرانه

نام پدر : اسماعیل

تاریخ تولد : 1346/03/02

محل تولد :گلوگاه

تاریخ شهادت :1365/11/16

محل شهادت :شلمچه

طول مدت حیات :19

مزار شهید :گلوگاه - علمدار محله - گلزار حسن رضا