پایگاه تحلیلی خبری مازندرانه

نام پدر : ابوالحسن

تاریخ تولد : 1329/12/20

محل تولد :ساری

تاریخ شهادت :1358/03/17

محل شهادت :جاده ساری - قائم شهر

طول مدت حیات :29

مزار شهید :گلزار ملا مجدالدین ساری