پایگاه تحلیلی خبری مازندرانه

نام پدر : محمد

تاریخ تولد : 1342/12/24

محل تولد : قائم شهر

تاریخ شهادت :1363/12/26

محل شهادت :جزیره مجنون

طول مدت حیات :21

مزار شهید :قائمشهر