پایگاه تحلیلی خبری مازندرانه

نام پدر : فرامرز

تاریخ تولد : 1356/06/01

محل تولد :آمل

تاریخ شهادت :1375/06/04

محل شهادت :مهران

طول مدت حیات :19

مزار شهید :امام زاده عبدالله روستای رودبار آمل