پایگاه تحلیلی خبری مازندرانه

نام پدر : رمضان

تاریخ تولد : 1348/01/29

محل تولد :محمودآباد

تاریخ شهادت :1366/04/01

محل شهادت :ماووت عراق

طول مدت حیات :18

مزار شهید :محمودآباد