پایگاه تحلیلی خبری مازندرانه

نام پدر : فرخ

تاریخ تولد : 1344/09/19

محل تولد :قائم شهر

تاریخ شهادت :1365/11/14

محل شهادت :شلمچه

طول مدت حیات :21

مزار شهید :قائم شهر-گلزار کفشگرکلای بزرگ