پایگاه تحلیلی خبری مازندرانه

نام پدر : سلمان

تاریخ تولد : 1340/11/10

محل تولد :بابلسر

تاریخ شهادت :1361/01/02

محل شهادت :شوش

طول مدت حیات :21

مزار شهید :درزی کلا عزیزک

1- پدرم و مادرم! اگر من لیاقت داشتم و شهید شدم... هیچ ناراحت نباشید چون شما هفت فرزند دارید و یک فرزند شما در راه دین و قرآن شهید شد. امیدوارم که همیشه در راه انقلاب گام بردارید. 2- پدرجان! من هیچ آرزویی نداشتم. اگر خدا قبول کند، شهادت نصیب من می شود. 3- به (مادرم) بگویید اگر من شهید شدم سر قبرم گریه نکند، زیرا با گریه ی او دشمن اسلام خوشحال می شود. 4- اگر جنازه ی آوردند در کنار قبر شهید شریف تبار دفن نمائید.