پایگاه تحلیلی خبری مازندرانه

نام پدر : علی اکبر

تاریخ تولد : 1340/12/18

محل تولد : بابلسر

تاریخ شهادت :1359/10/19

محل شهادت :مهران

طول مدت حیات :19

مزار شهید :امام زاده ابراهیم بابلسر