پایگاه تحلیلی خبری مازندرانه

نام پدر : بخش علی

تاریخ تولد : 1343/05/01

محل تولد :چالوس

تاریخ شهادت :1363/03/24

محل شهادت :خرمشهر

طول مدت حیات :20

مزار شهید :چالوس - یوسف رضا