پایگاه تحلیلی خبری مازندرانه

نام پدر : اسماعیل

تاریخ تولد : 1341/02/01

محل تولد :قائم شهر

تاریخ شهادت :1362/03/19

محل شهادت :مهاباد

طول مدت حیات :21

مزار شهید :افراکتی قائمشهر