پایگاه تحلیلی خبری مازندرانه

نام پدر : محمد علی

تاریخ تولد : 1329/04/01

محل تولد :محمودآباد

تاریخ شهادت :1360/03/24

محل شهادت :میدان تیر ذوالفقاریه آبادان

طول مدت حیات :31

مزار شهید :سرخرود