پایگاه تحلیلی خبری مازندرانه

نام پدر : غلام رضا

تاریخ تولد : 1339/01/15

محل تولد : بابل

تاریخ شهادت :1365/10/04

محل شهادت : ام الرصاص

طول مدت حیات :26

مزار شهید :شایستگان بابل