پایگاه تحلیلی خبری مازندرانه

نام پدر : محمد رضا

تاریخ تولد : 1348/01/02

محل تولد :آمل

تاریخ شهادت :1366/05/26

محل شهادت :مریوان

طول مدت حیات :18

مزار شهید :آمل