پایگاه تحلیلی خبری مازندرانه

نام پدر : ولی الله

تاریخ تولد : 1342/09/12

محل تولد :آمل

تاریخ شهادت :1362/05/25

محل شهادت :مریوان

طول مدت حیات :20

مزار شهید :امامزاده ابراهیم آمل

1. وصیت من به شما برادران این است که گوش به حرف امام بدهید و تا آخرین لحظه جان خود، امام را یاری کنید مسأله بر سر اسلام است. در خط امام حرکت کنید و گوش به شایعات ندهید و در میدان نبرد استوار و مستحکم باشید . 2. وصیت من به خواهران این است که حجاب اسلامی را کلاً رعایت کنید. زینب وار زندگی کنید و الگوی جامعه باشید . 3. وصیت من به برادران این است که همیشه برای اسلام خدمت کنید و تا می توانید دانش آموزان را به مسائل اسلامی و در خط امام حرکت کردن، آشنا سازید.