پایگاه تحلیلی خبری مازندرانه

نام پدر : حسن

تاریخ تولد : 1340/05/02

محل تولد :فریدونکنار

تاریخ شهادت :1365/02/04

محل شهادت :فاو

طول مدت حیات :25

مزار شهید :گلزار تکیه معصوم زاده فریدونکنار