پایگاه تحلیلی خبری مازندرانه

نام پدر : محمدرضا

تاریخ تولد : 1339/07/06

محل تولد : بابل

تاریخ شهادت :1360/12/19

محل شهادت : دزفول

طول مدت حیات :21

مزار شهید :بابل