پایگاه تحلیلی خبری مازندرانه

نام پدر : محمدعلی

تاریخ تولد : 1344/05/01

محل تولد : نوشهر

تاریخ شهادت :1363/12/16

محل شهادت : شرق دجله (جزیره مجنون)

طول مدت حیات :19

مزار شهید :گلزار شهدای عزت نوشهر