پایگاه تحلیلی خبری مازندرانه

نام پدر : عزیزالله

تاریخ تولد : 1341/02/19

محل تولد :بهشهر

تاریخ شهادت :1362/01/25

محل شهادت :مریوان

طول مدت حیات :21

مزار شهید :بهشت فاطمه سارو - بهشهر