پایگاه تحلیلی خبری مازندرانه

نام پدر : علی

تاریخ تولد : 1348/06/03

محل تولد :قائمشهر

تاریخ شهادت :1362/05/24

محل شهادت :مهران

طول مدت حیات :14

مزار شهید :مفقود