پایگاه تحلیلی خبری مازندرانه

نام پدر : عیسی

تاریخ تولد : 1341/02/18

محل تولد :فریدونکنار

تاریخ شهادت :1364/11/24

محل شهادت :اروندرود

طول مدت حیات :23

مزار شهید :فریدونکنار