پایگاه تحلیلی خبری مازندرانه

نام پدر : یحیی

تاریخ تولد : 1348/11/19

محل تولد :قائم شهر

تاریخ شهادت :1364/06/04

محل شهادت :هورالهویزه

طول مدت حیات :16

مزار شهید :امام زاده اسماعیل قائمشهر