پایگاه تحلیلی خبری مازندرانه

نام پدر : یار علی

تاریخ تولد : 1332/03/04

محل تولد : قائم شهر

تاریخ شهادت :1362/12/09

محل شهادت :مریوان

طول مدت حیات :30

مزار شهید :قائمشهر - قراخیل - گلزار سید میرزا