پایگاه تحلیلی خبری مازندرانه

نام پدر : عباس علی

تاریخ تولد : 1348/04/28

محل تولد :قائم شهر

تاریخ شهادت :1365/12/14

محل شهادت :شلمچه

طول مدت حیات :17

مزار شهید :بهشت رضا قائمشهر