پایگاه تحلیلی خبری مازندرانه

نام پدر : علی اصغر

تاریخ تولد : 1344/11/13

محل تولد :بابل

تاریخ شهادت :1362/11/30

محل شهادت :چمسری

طول مدت حیات :18

مزار شهید :بابل- ارامگاه معتمدی