پایگاه تحلیلی خبری مازندرانه

نام پدر : احمد

تاریخ تولد : 1342/07/14

محل تولد :قائم شهر

تاریخ شهادت :1364/01/24

محل شهادت :بمباران هوایی

طول مدت حیات :22

مزار شهید :آرامگاه سید ملال قائمشهر