پایگاه تحلیلی خبری مازندرانه

نام پدر : حسن

تاریخ تولد : 1343/10/02

محل تولد :رامسر

تاریخ شهادت :1363/12/16

محل شهادت :سرپل ذهاب

طول مدت حیات :20

مزار شهید :گلزار بی بی سکینه رامسر