پایگاه تحلیلی خبری مازندرانه

نام پدر : حسن

تاریخ تولد : 1342/07/03

محل تولد :نور

تاریخ شهادت :1360/05/05

محل شهادت :کرخه کور

طول مدت حیات :18

مزار شهید :پیل نور18