پایگاه تحلیلی خبری مازندرانه

نام پدر : هوشنگ

تاریخ تولد : 1340/01/30

محل تولد :آمل

تاریخ شهادت :1360/05/20

محل شهادت :آمل

طول مدت حیات :20

مزار شهید :امامزاده ابراهیم آمل