پایگاه تحلیلی خبری مازندرانه

نام پدر : علی اصغر

تاریخ تولد : 1346/07/21

محل تولد :ساری

تاریخ شهادت :1367/01/14

محل شهادت :فکه

طول مدت حیات :21

مزار شهید :روستای فرح آباد ساری