پایگاه تحلیلی خبری مازندرانه

نام پدر : حسن

تاریخ تولد : 1341/05/12

محل تولد :رامسر

تاریخ شهادت :1362/04/14

محل شهادت :دیوان دره

طول مدت حیات :21

مزار شهید :مفقود