پایگاه تحلیلی خبری مازندرانه

نام پدر : حسن

تاریخ تولد : 1351/04/14

محل تولد :نکا

تاریخ شهادت :1367/03/04

محل شهادت :شلمچه

طول مدت حیات :16

مزار شهید :روستای طوسکلا نکا