پایگاه تحلیلی خبری مازندرانه

نام پدر : ناصر

تاریخ تولد : 1346/11/20

محل تولد :سیمرغ

تاریخ شهادت :1366/01/23

محل شهادت :فاو

طول مدت حیات :20

مزار شهید :شهدای کیاکلا سیمرغ