پایگاه تحلیلی خبری مازندرانه

نام پدر : خدابخش

تاریخ تولد : 1335/04/06

محل تولد :جویبار

تاریخ شهادت :1363/11/13

محل شهادت :سومار

طول مدت حیات :28

مزار شهید :جویبار - دیو کلا - گلزارشهدای حسن رضا