پایگاه تحلیلی خبری مازندرانه

نام پدر : موسی

تاریخ تولد : 1340/11/16

محل تولد :فریدونکنار

تاریخ شهادت :1365/10/04

محل شهادت :ام الرصاص

طول مدت حیات :25

مزار شهید :گلزار شهدای فریدونکنار