پایگاه تحلیلی خبری مازندرانه

نام پدر : اسماعیل

تاریخ تولد : 1345/02/07

محل تولد :محمودآباد

تاریخ شهادت :1365/10/04

محل شهادت :ام الرصاص

طول مدت حیات :20

مزار شهید :گالش پل محمودآباد