پایگاه تحلیلی خبری مازندرانه

نام پدر : رضاعلی

تاریخ تولد : 1341/12/21

محل تولد :ساری

تاریخ شهادت :1365/12/17

محل شهادت :شلمچه

طول مدت حیات :24

مزار شهید :گلزار ملا مجدالدین ساری