پایگاه تحلیلی خبری مازندرانه

نام پدر : اصغر

تاریخ تولد : 1339/07/05

محل تولد :بهشهر

تاریخ شهادت :1364/12/10

محل شهادت :فاو

طول مدت حیات :25

مزار شهید :بهشت فاطمه بهشهر