پایگاه تحلیلی خبری مازندرانه

نام پدر : علی محمد

تاریخ تولد : 1344/06/30

محل تولد :آمل

تاریخ شهادت :1364/02/28

محل شهادت :جزیره مجنون

طول مدت حیات :20

مزار شهید :پلمون آمل