پایگاه تحلیلی خبری مازندرانه

نام پدر : علی

تاریخ تولد : 1333/11/22

محل تولد :بهشهر

تاریخ شهادت :1359/07/29

محل شهادت :خرمشهر

طول مدت حیات :26

مزار شهید :گلزار شهدا خرمشهر