پایگاه تحلیلی خبری مازندرانه

نام پدر : رحمان

تاریخ تولد : 1335/03/01

محل تولد :ساری

تاریخ شهادت :1365/12/12

محل شهادت :شلمچه

طول مدت حیات :30

مزار شهید :روستای سعیدآباد ساری