پایگاه تحلیلی خبری مازندرانه

نام پدر : مسلم

تاریخ تولد : 1338/03/10

محل تولد :آمل

تاریخ شهادت :1364/04/15

محل شهادت :قصر شیرین

طول مدت حیات :26

مزار شهید :آمل فیروزکلا علیا