پایگاه تحلیلی خبری مازندرانه

نام پدر : لطف علی

تاریخ تولد : 1344/04/19

محل تولد :آمل

تاریخ شهادت :1365/03/07

محل شهادت :سومار

طول مدت حیات :21

مزار شهید :آمل