پایگاه تحلیلی خبری مازندرانه

نام پدر : خدابخش

تاریخ تولد : 1345/11/01

محل تولد :گلوگاه

تاریخ شهادت :1366/01/17

محل شهادت :شلمچه

طول مدت حیات :21

مزار شهید :گلوگاه - گلزار سفید چاه