پایگاه تحلیلی خبری مازندرانه

نام پدر : كرم

تاریخ تولد : 1334/12/11

محل تولد :نوشهر

تاریخ شهادت :1367/03/04

محل شهادت :شلمچه

طول مدت حیات :33

مزار شهید :نوشهر - آبندانک